Mimo okresu wakacyjnego nie zwalniamy tempa!
Nasza grupa do zadań specjalnych już przygotowuje się do kolejnej, 29. edycji Wampiriady – studenckiego honorowego krwiodawstwa!
Szukajcie Wampiria na uczelniach jesienią!

Więcej informacji możecie znaleźć na kanałach projektu:
www.wampiriada.pl
FB: Wampiriada NZS RŁ

Koordynator regionalny: Katarzyna Kopera